Seminárna práca – Úprava strany a číslovanie

Text práce sa píše so zarovnaním vľavo , veľkosti 12, zvolené písmo Times New Roman alebo Arial. Ak aj pedagóg dovolí / vyžaduje iný typ, treba sa vyhýbať komickému a okrasnému písmu.

Riadkovanie v seminárnej práci

V celej práci sa použije jeden a pol násobné alebo dvojité riadkovanie, ak inak nestanoví pedagóg. Medzery medzi odstavcami sa pri jeden a pol násobnom riadkovaní väčšinou používajú vo veľkosti 6-10 bodov, a to pred alebo za odstavcom. Medzery medzi odstavcami sa pri dvojitom riadkovaní väčšinou nepoužívajú. Každý nový odstavec je odsadený od ľavého okraja 1.27 cm alebo 0.50″.

Číslovanie strán v seminárnej práci

Strany sa číslujú nepretržite arabskými číslicami, väčšinou takým typom písma a veľkosťou, akým je napísaný hlavný text. Číslo strany, niekedy aj spolu s názvom práce sa umiestni väčšinou v jej dolnej časti, v strede alebo na pravej vonkajšej strane.

Titulná strana je obsiahnutá v číslovaní, avšak štandardne sa číslovanie zobrazuje až pri stranách s obsahom, resp. úvodom práce.

 

Vzor a ukážka seminárnej práce:

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.