Archív značiek: Seminárna práca

Ako sa píše seminárna práca

Spracovať seminárnu prácu po formálnej stránke sa môže na prvý pohľad zdať komplikované, avšak v dnešnej dobe by to nemal byť pre bežného študenta vysokej školy žiaden problém. Skutočný problém často prichádza, keď ide o obsahovú stránku práce. Veď to … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Úprava strany a číslovanie

Text práce sa píše so zarovnaním vľavo , veľkosti 12, zvolené písmo Times New Roman alebo Arial. Ak aj pedagóg dovolí / vyžaduje iný typ, treba sa vyhýbať komickému a okrasnému písmu.

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Obsah seminárnej práce

Obsah seminárnej práce pozostáva z názvov častí práce, vrátane číslovania kapitol a príloh a čísla príslušných strán. Obsah slúži čitateľovi na orientáciu v jednotlivých častiach seminárnej práce. Najobľúbenejším „typom“ obsahu v seminárnej práci je jeho vytvorenie pomocou automatickej funkcie, ktorú … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Záver

V závere seminárnej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode, boli alebo neboli splnené. Záver seminárnej práce spravidla … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , |

Seminárna práca – Náležitosti

Náležitosti, ktoré má seminárna práca obsahovať, aby splnila zadané požiadavky a nároky, spravidla určujú konkrétne smernice či sylaby vydané jednotlivými fakultami, katedrami či vedúcim predmetov. Takáto sylabus hovorí najmä o dvoch druhoch náležitostí seminárnej práce – a to Obsahové a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca forma

Seminárna práca pozostáva spravidla z nasledujúcich častí: Úvodná časť – titulný list, obsah a úvod. Niektoré školy vyžadujú v individuálnych prípadoch ďalšie časti, ktoré sú zvyčajne súčasťami „väčších“ písomných prác, ako napr. poďakovanie, abstrakt, kľúčové slová, zoznam ilustrácií a tabuliek, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Vypracovanie seminárnej práce

Vypracujeme vám podklady k seminárnej práci Náš tím odborníkov vám vypracuje vami zadanú seminárnu prácu odborne, kvalitne, rýchlo a najmä podľa vašich predstáv a požiadaviek. S nami máte istotu, že vami požadovaná seminárna práca bude hotová podľa vašich požiadaviek a … Pokračovať v čítaní

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , |

Seminárna práca – Osobný priestor

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Osobný priestor

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |

Seminárna práca – Manažment

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Manažment

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , , , |

Seminárna práca – Konkurencia

Seminárna práca vzor : Seminárna práca – Konkurencia

Publikované v Seminárna práca | Označkované , , , , |