Seminárne práce riešia úzky problém

Seminárne práce sú vlastne prípravnými prácami pre písanie záverečných prác. Obsahujú rovnako úvod, jadro, záver, literárne zdroje, pričom sa pri nich používa citácia obdobne ako v záverečných prácach.

Seminárne práce riešia úzky problém, pričom nezachádzajú tak do hĺbky ako je to pri bakalárskych, či diplomových prácach. Neznamená t vak ž by sa malo jednať o povrchnejšie, resp. menej zložitú prácu ako je to pre záverečných prácach. Riešená problematika sa analyzuje do hĺbky. Pri seminárnych prácach sa neriešia výskumné úlohy, avšak neznamená to, že seminárna práca nemôže pozostávať z o sumarizácii iných výskumných prác, ktoré túto oblasť skúmali a získali určité poznatky.

Seminárne práce môžu okrem textovej časti obsahovať aj tabuľky, či grafy, ktoré danú problematiku priblížia, či objasnia. Seminárne práce väčšinou slúžia na overenie zvládnutého učiva daného predmetu v danom semestri resp. ročníku, pričom často sú ako náučným prostriedkom pre správne písanie záverečných prác.

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca. Zálohujte si trvalý odkaz.