ŠVOČ ako výborný podklad pre tvoju bakalársku alebo diplomovú prácu

Študentská vedecká odborná činnosť je jednou z aktivít viacerých univerzít a fakúlt, ktorej cieľom je zvýšiť počet vedeckých výstupov a angažovanosť študentov v rámci akademickej pôdy. Znie to zložito? Možno trochu, no zapojiť sa do ŠVOČ má svoje výhody.

Podobne ako pri výbere témy diplomovej práce, aj v študentskej vedeckej odbornej činnosti si môžeš zvoliť z tém, ktoré organizátor (napríklad fakulta) zverejní. Ak si nevieš predstaviť, ako by ti mohla pomôcť táto aktivita pri písaní záverečnej práce, hneď ti to vysvetlíme.

Výskum, ktorý ti dá podklady pre bakalárku alebo diplomovku

Pri správnom načasovaní môžeš ŠVOČ skutočne využiť a pomôcť si v písaní bakalárskej práce. Ak ti pasuje vyhlásená téma vedeckej činnosti alebo máš možnosť vložiť odborný príspevok podľa vlastného návrhu, môžeš trafiť dve muchy jednou ranou.

Práca, ktorú prihlasuješ do ŠVOČ je rozsahom kratšia, než bežná diplomovka. Rôzne fakulty majú rôzne kritériá, no 30 stranový elaborát je väčšinou povolené maximum. Okrem písomnej časti, ktorú zalomíš podobne, ako záverečnú prácu – čo je, mimochodom, super tréning formátovania – si vytvoríš tiež krátku prezentáciu na 7-10 minút, ktorú odprezentuješ pred odbornou komisiou. Ako vidíš, ŠVOČ má s obhajobou záverečnej práce spoločné viaceré kritériá.

Motiváciou môže byť aj odmena

Z nášho pohľadu je perfektnou motiváciou to, že si pri súlade tém ŠVOČ a bakalárskej alebo diplomovej práce dopredu vytvoríš podklady, z ktorých môžeš čerpať pri písaní záverečnej práce. Najprv si to, samozrejme, potvrď so školiteľom, no po vydaní publikácie s vedeckými príspevkami pedagógov a študentov ti tak pribudne ďalší zdroj, ktorý môžeš v práci uviesť.

ŠVOČ je tiež tréning na obhajobu, kedy si môžeš otestovať reakciu komisie na tebou spracovanú tému a tvoje prezentačné zručnosti.

Spomínaná publikácia vo vedeckom zborníku je ďalší bonus, ktorý ti pomôže, napríklad, aj pri hľadaní zamestnania alebo pri hlásení sa na vysokoškolské štúdium 3. stupňa.

V neposlednom rade ťa môže motivovať aj vecná alebo finančná odmena v ŠVOČ. Pre najlepších študentov pripravujú fakulty rôzne výhry, od hotovosti, cez rôzne poukážky alebo lístky na podujatia, až po najnovšie knižné publikácie z odboru. Do ŠVOČ sa zvyknú sponzorsky zapájať aj firmy z odboru, ktoré sponzoring nevyužívajú len na propagovanie vlastnej značky, ale aj na headhunting mladých talentov spomedzi študentov.

Kedy sa zapojiť do ŠVOČ

Rôzne fakulty majú odlišné termíny študentskej vedeckej odbornej činnosti, no väčšinou sa udalosť, samotná obhajoba aj konferencia spojená s prezentovaním výstupov, konajú v letnom semestri.

Fakulty pravidelne informujú svojich študentov o vyhlásení tém na ŠVOČ, preto sleduj sociálne siete, webstránky a v niektorých prípadoch aj nástenky svojej Alma Mater a nezahoď možnosť získať pár pomyselných plusových bodov k úspešnej obhajobe bakalárskej či diplomovej práce, alebo dokonca k tvojmu portfóliu, ktorým sa môžeš predstaviť potenciálnemu zamestnávateľovi po skončení štúdia.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca, Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.