Centrálny register záverečných prác

crzp

Centrálny register záverečných prác, ktorý sa tiež pre svoj dlhý názov označuje častokrát skratkou CRZP alebo antiplagiátorský systém. Dôvodom vzniku systému CRZP bol podnet z akademického prostredia, aby sa vytvorilo systémové riešenie pri prevencii a potláčaní porušovania autorských práv a plagiátorstva na vysokých školách na Slovensku.

V súčasnosti už všetky záverečné vysokoškolské práce pred ich obhajobou musia prejsť kontrolou originality práve cez uvedený systém. Z tohto dôvodu je Centrálny register záverečných prác už v komunite študentov a ľudí z vysokoškolského prostredia často skloňovaným pojmom.

CZRP sa začal vyvíjať v roku 2008. Odvtedy pochopiteľne prešiel CRZP mnohými inovatívnymi zmenami.

Ciele a využitie Centrálneho registra záverečných prác

  • centrálne uchovávať a dlhodobo archivovať záverečné (bakalárske, diplomové) a
  • kvalifikačné (rigorózne, dizertačné a habilitačné) práce,
  • vytvoriť databázu tzv. vedeckého kultúrneho dedičstva,
  • slúžiť ako základ porovnávacieho korpusu na odhaľovanie plagiátov,
  • nastaviť jednotné kritérium na overovanie záverečných prác všetkých vysokých škôl na Slovensku prostredníctvom legislatívnych úprav.
Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.