Ako funguje Centrálny register záverečných prác

crzp

Centrálny register záverečných prác (CRZP) sa budoval postupne od roku 2008. Systém sa zavádzal sa postupne v rámci viacerých logických krokov, a to aj v závislosti od odborných a ekonomických možností. Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) vytvorilo vhodný systém upravený podľa špecifických potrieb vysokých škôl. V akademickom roku 2009/2010 bol vykonaný masívny zber záverečných prác, a systém Centrálny register záverečných prác bol tak uvedený do ostrej prevádzky.

Ako funguje CRZP

Centrálny register záverečných prác dnes funguje pre všetky slovenské vysoké školy ako bezodplatne centrálne poskytovaná služba. Technicky systém CRZP funguje tak, že záverečné práce sa zbierajú v lokálnych úložiskách na jednotlivých vysokých školách, odkiaľ sa potom v dohodnutom tvare a vybavené požadovanými dátami v dávkach odosielajú do centrálneho úložiska CRZP.

Tu sa práce uložia a overí sa ich zhoda oproti porovnávaciemu korpusu antiplagiátorského systému (APS), ktorý tvoria všetky práce zaslané do CRZP a dostupné internetové zdroje.

Následne je vygenerovaný výstupný protokol o porovnaní, ktorý presne identifikuje všetky zhody oproti porovnávaciemu korpusu, ktorý sa pošle následne späť do lokálnych úložísk. Centrálny register záverečných prác pracuje automatizovane a výsledky odosiela späť do školy v priebehu pár hodín. Protokol o porovnaní potom slúži ako podklad pre skúšobnú komisiu pre účely obhajoby záverečnej práce.

Je dôležité zdôrazniť, že CRZP je systém, ktorý nerozhoduje o tom, či je práca označená za plagiát alebo nie. Konečné rozhodnutie závisí od konkrétnej školy. Systém len pomocou porovnávacieho algoritmu vykoná porovnanie práce so svojou existujúcou databázou. Systém je schopný hľadať podobnosti už pre sekvencie slov od dĺžky troch plnovýznamových slov bez ohľadu na ich poradie.

Systém neoznačuje len texty, ktoré sa vyznačujú absolútnou zhodou. Je schopný riešiť situácie, keď sú slová vo vetách zamenené v poradí, vety sú doplnené o doplnkové slová a podobne.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.