Diplomovky – Staroba

Starnutie je nevyhnutný, nepretržitý jav, ktorý sa objavuje v živote každého jedného človeka. Staroba je obdobie života, v ktorom človeku ubúdajú sily, zato je však plný vedomostí, múdrostí a zážitkov. Je to vrchol života človeka.


Starnutie, respektíve staroba je obdobie, ktoré prináša tak vonkajšie ako aj vnútorné zmeny. Mení sa vkus človeka, jeho životný štýl, štandard, ubúdajú sociálne kontakty.
V posledných rokoch dochádza k starnutiu obyvateľstva, čo znamená, že narastá počet obyvateľstva v poproduktívnom veku. Je to spôsobené tým, že priemerná dĺžka života ľudí sa predlžuje, no popri tom sa rodí menej detí. Zvyšujúca sa priemerná dĺžka života je spôsobená viacerými faktormi. Jedným z nich je pokrok v medicíne. Takisto sem patrí vývoj modernejších liekov, nové technológie a poznatky v zdravotníctve. Toto všetko je predpokladom zvýšenia efektívnosti liečenia jednotlivých chorôb, aj tých civilizačných, vyššia úspešnosť v boji napríklad s rakovinou a tým aj predpokladom k zvýšeniu vekovej hranice obyvateľstva.

Diplomovky vzor

Diplomovky Staroba

Diplomovky Staroba

Diplomovky Staroba 2

Diplomovky Staroba 2

Diplomovky Staroba 3

Diplomovky Staroba 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.