Generácia nazývaná mileniáli

Počul si už o mileniáloch, alebo generácii Y? Ak do svojej záverečnej práce, napríklad diplomovky alebo rigoróznej práce, plánuješ zahrnúť všeobecný prieskum mienky či správania, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v štatistickej vzorke objavia aj predstavitelia tejto vekovej skupiny.

Niektorí odborníci namietajú, že klasifikovať generácie obyvateľstva a prisudzovať im vlastnosti a charakterové črty až priveľmi pripomína astrológiu a horoskopy. Musíme však pamätať na to, že v prípade generácií majú veľký vplyv na ľudí aj aktuálne sociálne a politické situácie, preto takéto klasifikovanie nie je úplne scestné.

Čo sa teda hovorí o mileniáloch?

Nie je úplne jednoznačné, kto do generácie mileniálov spadá. Väčšinou sa označenie vzťahuje na ľudí narodených v rokoch od 1980 do 1999 s miernymi odchýlkami podľa toho, kto vykonáva prieskumy (napríklad prieskumné či marketingové agentúry).

Mileniáli mávajú, najmä tí mladší, narodení po roku 1990, nelichotivú reputáciu medzi zamestnávateľmi. Sú často nespokojní so zamestnaním, snažia sa presadzovať zmeny, vyžadujú si viac dovolenky a slobody v práci aj mimo nej. Sú to silní individualisti, mávajú problémy s autoritami. Aspoň to je názor mnohých zamestnávateľov, respektíve HR manažérov, ktorí s mileniálmi pracujú.

Na druhej strane, mileniáli sú generácia, ktorá vyrastala s technológiami alebo si ich rýchlo adaptovala, preto sa označujú za technologicky gramotných. Ovládajú nástroje, s ktorými majú predchádzajúce generácie problémy, dokážu sa rýchlo prispôsobiť novým procesom.

Z pohľadu nákupnej sily nemajú mileniáli problém utratiť aj vyšší finančný obnos za kvalitu. Online nakupovanie im nerobí problémy a vedia sa orientovať v hodnoteniach internetových predajcov, v menšej miere podliehajú takzvaným scamom alebo hoaxom. Veľká časť mileniálov dosiahla vysokoškolské vzdelanie, aj v dôsledku prístupnejších vysokých škôl – to sa týka zahraničia, ale aj Slovenska či Česka, kde predchádzajúca generácia X nemala rovnaké podmienky na študovanie.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.