Ako jóga pomáha k lepšiemu učeniu a výsledkom

Možno to znie na prvý pohľad neuveriteľne, no jóga vám skutočne môže pomôcť dosahovať lepšie študijné výsledky. V zahraničí je už celkom bežné, že školy zaraďujú lekcie jógy do každodenného programu a výsledky sú ohromujúce. Nielenže študenti výrazne zlepšia svoje výsledky, ale navyše sa aj podstatne lepšie cítia. Ako je to možné?

Kontroluj svoje emócie i myseľ

Ak chcú študenti uspieť v škole a v živote, musia si vytvoriť schopnosť kontroly svojich emócií. K tomu napomáha práve jóga. Náhodná kontrolovaná štúdia na 37 vysokoškolských študentoch zistila, že 40 minút jógy trikrát týždenne počas 16 týždňov výrazne zlepšila ich schopnosť regulovať svoje emócie v porovnaní s účasťou na štandardnej telesnej výchove.

Pre študentov je určite dôležité, že vďaka pravidelnej jóge sa zlepší ich pozornosť, pamäť a odolnosť voči stresu. Tri kľúčové faktory vedúce k úspechu na akademickej pôde. Jóga dokázateľne znižuje úzkosť a napätie. Študenti každodenne čelia väčšej či menšej miere stresu. Chronický stres môže byť spúšťačom úzkostí a dokonca až depresií. Pravidelné venovanie sa jóge vás zbaví opakovaných sa negatívnych myšlienok a silných rušivých emócií.

Vďaka jóge menej stresu

Štúdia programu Yoga 4 Classrooms zistila, že skupina pozorovaných 18 žiakov, ktorí sa zúčastnili pol hodiny jógy za týždeň počas 10 týždňov, mala výrazne zníženú koncentráciu kortizolu v porovnaní s obdobím pred touto štúdiou. Kortizol sa označuje aj ako stresový hormón, zvýšené koncentrácie tohto hormónu majú negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie. Jóga pomáha zmierňovať tieto negatívne účinky.

Študenti venujúci sa jóge majú vyššiu odolnosť voči stresu. Nerozhádžu ich zlé známky, problémy doma či iné stresujúce životné situácie. Šikanovanie na školách je, žiaľ, stále rozšírený jav. Školy, ktoré do svojho učebného programu zaradili jógu, zaznamenali zníženie prípadov šikanovania či iných problémov študentov so správaním.

Súčasná doba je charakteristická sedavým spôsobom života a stúpa počet obéznych mladých ľudí, študentov. Práve jóga môže pomôcť aj v tomto ohľade. Ide o nenáročnú fyzickú aktivitu, ktorá pomôže k zlepšeniu rovnováhy, sily či flexibility. Navyše jóga zlepšuje držanie tela, kvalitu spánku či úroveň fyzickej energie. Vďaka pravidelnému vykonávaniu jógy sa študenti cítia pozitívnejšie a pridanou hodnotou je lepšia atmosféra v kolektívoch, triedach či školách.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca. Zálohujte si trvalý odkaz.