Archív kategorií: Uncategorized

Esej : Severná Amerika

Severná Amerika spolu s Južnou Amerikou tvorí jeden zo svetadielov – Ameriku. Jej rozloha je necelých 5% povrchu planéty (cca 24 500 000 km2) a má takmer 515 000 000 obyvateľov. Amerika je považovaná za jeden zo svetadielov.

Publikované v Uncategorized |

Vzor Esej: Pragmatizmus

Keď Francis Fukuyama písal svoje hádam najkomentovanejšie dielo súčasnej politickej filozofie s názvom Koniec dejín a posledný človek, svetom rezonovalo víťazstvo neokonzervativizmu Reagana nad postalinovským brežnevizmom. Významne k tomu prispela osobnosť Michaila Gorbačova, bez ktorého by bipolárny svet možno existoval … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Esej vzor

Ako napísať esej? Inšpirujte sa na našich stránkach. Nájdete tu eseje na najrôznejšie témy. Na mnohých vysokých a stredných školách sa rozmohol trend písania esejí. Je to pomerne nový slohový útvar, ktorý sa u nás udomácnil. Esej je na rozhraní … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |

Esej: Konflikt v Sýrií

Sýria je považovaná za jednu z najvýznamnejších krajín Blízkovýchodného regiónu. V rámci revolučných udalostí v danom regióne, nazývané ako tzv. „arabská jar“ sa Sýrii ocitla spolu s ďalšími štátmi Blízkeho východu, ako je napr. Tunis, Egypt alebo Líbya v centre … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized |

Esej : Podnikanie

Ak sa dobre pozrieme na trend súčasnej doby nevyhneme sa pohľadu na neustále sa uháňajúce ekonomicky činné obyvateľstvo po celom svete, ktoré sa každý deň uháňa za dosiahnutím spoločenského statusu, za dosiahnutím vlastného osobného prospechu a tým vlastne sa stáva, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované |

Esej : Alkohol

V našom prostredí je alkohol najrozšírenejšou, najčastejšie používanou a dosť akceptovanou psychoaktívnou látkou. Spolu s cigaretami je vo väčšine krajín látkou bežne dostupnou a propagovanou masívnymi reklamnými kampaňami, ktoré sú zamerané predovšetkým na mladých jedincov. Nadmerné užívanie alkoholických nápojov má … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |

Ako spôsob spolupráce školy s vonkajším okolím podporuje a brzdí kultúru školy pri dosahovaní jej kvality?

Kvalitu školy hodnotím podľa optimálnosti fungovania procesov na škole, hlavne procesu výučby, s ktorými majú byť spokojní nielen učitelia, ale aj žiaci a partneri školy. Táto spokojnosť je objektívne merateľná a hodnotená. Kvalita školy je zároveň spojená s pojmami ako … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |

Esej: Príbeh môjho mena

Láska je úžasná. S tou veľkou milosťou ľahko prekonáte ťažkosti. Neklesnete pod ťažkým bremenom. S láskou sa všetko trpké premieňa na sladké. Láska nepozná hraníc, necíti ťarchu, nedbá na starosti, prekonáva sa, lebo verí, že môže a zvládne aj nemožné. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |

Znaky eseje

Esej môžete písať v prvej osobe tzv. „ja – forma“, alebo v v tretej osobe tzv. „on – forma“. Ak sa rozhodnete pre „ja-formu“ esej vyznie úprimnejšie, ale pri odbornej eseji sa skôr odporúča „on-forma“, ktorá dodá textu vedecký charakter. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované |

PÍSANIE ÚVODZOVIEK – KEDY ICH POUŽÍVAŤ

S úvodzovkami sa najčastejšie môžeme stretnúť v literatúre, v románoch, poviedkach, novelách, ale tiež v odbornej vedeckej literatúre. Stretávame sa s nimi aj na vysokých školách pri písaní bakalárskych, či diplomových prác. Úvodzovky píšeme najmä v priamej reči, ale používame … Pokračovať v čítaní

Publikované v Uncategorized | Označkované , |