Esej : Alkohol

esej-vzor-alkoholV našom prostredí je alkohol najrozšírenejšou, najčastejšie používanou a dosť akceptovanou psychoaktívnou látkou. Spolu s cigaretami je vo väčšine krajín látkou bežne dostupnou a propagovanou masívnymi reklamnými kampaňami, ktoré sú zamerané predovšetkým na mladých jedincov. Nadmerné užívanie alkoholických nápojov má nepriaznivý vplyv nielen na zdravie jednotlivca, ale tiež bolestivo zasahuje rodinu jedinca i celú spoločnosť.

Aj napriek svojim negatívnym až ničivým účinkom je alkohol hojne využívaný pri formálnych, neformálnych i náboženských príležitostiach. Požitie alkoholických nápojov spôsobuje zmeny v správaní, ktoré sa odvíjajú od použitého množstva, pohlavia, telesnej hmotnosti, doby uplynulej od predchádzajúcej dávky. Nižšia dávka spôsobuje zvýšenú aktivitu a nepokoj. U vyššej dávky dochádza k zhoršeniu kognitívnych, psychomotorických a percepčných funkcií. Na mnoho jedincov má alkohol anxiolytický[1] účinok, zlepšuje náladu, uvoľňuje psychické napätie či zvyšuje pocit sebaistoty (Fischer, Škoda, 2009)

Jednotlivé spoločnosti sa líšia charakterom konzumácie aj toleranciou k alkoholu. Môžeme sa stretnúť s tromi typmi konzumácie, kedy v mnohých prípadoch dochádza k ich kombinácii:

  • typ románsky – pitie je pravidelné, v miernych dávkach a preferuje víno​​;
  • typ anglosaský – nepravidelná konzumácia, často do štádia opitosti, preferuje destiláty;
  • typ stredoeurópsky – pravidelná konzumácia, preferuje pivo. (Kraus, Hroncová a kol., 2007)

Ľudí, ktorí prichádzajú do styku s alkoholickými nápojmi možno rozdeliť do 4 skupín:

abstinenti – alkohol aj v najmenšom množstve odmietajú, a tak im na uhasenie smädu aj uspokojenie svojej chute stačí akákoľvek tekutina bez alkoholu. Za abstinenta môžeme označiť len človeka, ktorý po dobu troch rokov nepožil

 

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.