Esej: Konflikt v Sýrií

esej-vzor-konflikt-syriaSýria je považovaná za jednu z najvýznamnejších krajín Blízkovýchodného regiónu. V rámci revolučných udalostí v danom regióne, nazývané ako tzv. „arabská jar“ sa Sýrii ocitla spolu s ďalšími štátmi Blízkeho východu, ako je napr. Tunis, Egypt alebo Líbya v centre občianskych nepokojov.

Zaoberať sa existujúcim konfliktom v Sýrii možno z viacerých uhlov pohľadu, t.j. dôvody jeho vzniku, hlavných aktérov sýrskeho konfliktu, priebehu konfliktu, možnosti riešenia konfliktu z pozície samotnej Sýrie alebo z pohľadu medzinárodnej diplomacie, úlohy OSN v danej problematike a pod.. Uhlov pohľadu na danú tému je veľa. Vzhľadom na rozsah práce, som sa rozhodol zaoberať príčinami a teóriami príčinných súvislostí vzniku sýrskeho konfliktu.

2 Príčiny a podstata sýrskeho konfliktu

Na samom začiatku konfliktu by mali byť jasne definované jeho príčiny, ktoré revolučné udalosti determinujú. Identifikácia príčin môže byť kľúčová, môže totiž napomôcť k riešeniam danej krízy. Nesprávne určenie príčin konfliktu môže stáť za neefektívnym a neúplným ukončením prebiehajúcich sporov a prispieť tak ich neželanému opakovaniu.

V prípade sýrskej krízy možno konštatovať, že tu nebola len jedna príčina, ale bolo ich hneď niekoľko. Jedná sa o nepokoje, ktoré nevznikli zo dňa na deň, ale boli vyvolané dlhodobými politickými, ekonomickými a hospodárskymi problémami regiónu ako dôsledok

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.