Dávaj si pozor na kontradikcie v diplomovej práci

Kontraindikácie diplomových prác

Kontradikcie v diplomových prácach, teda protirečenia, môžu značiť nízku znalosť problematiky aj nepozornosť autora, no ak sa venuješ často skúmanej hypotéze, dôvod môže byť úplne iný.

Pri svojom štúdiu si sa už určite stretol s rôznymi názormi odborníkov, ktoré sa navzájom vylučovali alebo si odporovali. Nie je to nič neobvyklé, najmä v prípade, ak ide o nové alebo nepotvrdené hypotézy akademických rozmerov. Kým výskumníci neobjavia dostatočne vedeckú metodológiu skúmania danej problematiky, hypotézy sa budú rôzniť. Správny vedecký prístup bez dostatku údajov nemôže vylúčiť jednu alebo druhú hypotézu len podľa pocitu. Takýto prístup by nebol objektívny a už vôbec nie vedecký.

Na rôzne hypotézy si dávaj pozor najmä v prípade, ak využívaš čerstvé literárne zdroje, nové periodiká alebo čerpáš z internetu.

Buď nestranným pozorovateľom

V prípade, že sa v diplomovej práci zaoberáš problematikou, ku ktorej vzniklo viacero hypotéz, snaž sa zaujať nestranné stanovisko a prezentuj hypotézy ako možnosti. Neupínaj sa na jednu, najmä, ak využívaš viacero zdrojov od odlišných autorov. Stačí chvíľka nepozornosti a hypotéza, ktorú popisuješ v úvode práce začne nepekne kolidovať so zistením iného odborníka v jadre diplomovky.

Over si hypotézu sám

Nie každý má možnosť overiť si odbornú hypotézu v praxi, no ak máš prístup k technickému, laboratórnemu alebo inému vybaveniu, prípadne si vieš overiť niektorú z hypotéz inak, hrozí ti menšie riziko, že si budú jednotlivé časti tvojej práce odporovať.

Vďaka vlastnému experimentu alebo meraniu sa tak môžeš prikloniť k niektorej zo spomenutých odborných hypotéz v diplomovej práci, alebo rovno vyvrátiť inú hypotézu. Dávaj si však pozor na to, či prebehlo testovanie v rovnakých podmienkach, v akých testoval autor oponovanej hypotézy, pretože tvoje výsledky by mohli školiteľ, oponent alebo komisia ľahko spochybniť.

Aj v teoretických prácach sa môžu vyskytnúť kontradikcie

Najväčším problémom sú kontradikcie v teoretických prácach, ktoré neprezentujú vlastné výsledky výskumu a sumarizujú tvrdenia iných autorov. Práve v ich prípade je nevyhnutné odosobniť sa od problematiky a prezentovať tvrdenie ako jednu z alternatív.

ŠIKOVNÁ POMÔCKA: Ak je tvoja diplomová práca rozvetvená a hrozí, že stratíš prehľad o správnosti tvrdení či hypotéz, napíš si hlavnú hypotézu na papier a kontroluj si podľa nej prácu. Postav ju do protikladu každému tvrdeniu alebo dôležitému faktu, ktorý v práci popisuješ. Je hypotéza s inými faktami v konflikte? Pokojne tvrdenie použi, no nezabudni spomenúť túto kontradikciu a upozorni čitateľa na to, aký vplyv to má na relevanciu samotnej hypotézy. Vďaka takémuto prístupu nielenže nebudú tvoje tvrdenia v rozpore, môžeš objaviť úplne nový argument „pre” alebo „proti” nejakej hypotéze. Originalita sa cení aj pri obhajobách a takýto prístup ti môže dopomôcť k lepšiemu hodnoteniu.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.