Diplomová práca – Rozsah

Rozsah diplomovej práce spravidla určujú jednotlivé katedry v smernici diplomovej práce. Rozsah sa pritom uvádza väčšinou ako počet normalizovaných strán, t.j. strán v rozsahu 1800 znakov.

Diplomová práca by pritom spravidla mala mať minimálne 60 a maximálne 80 normalizovaných strán. Do počtu strán diplomovej práce práce sa počítajú úvod, hlavný text, záver, zoznam bibliografických odkazov, citácie a poznámky pod čiarou. Nezapočítavajú sa úvodné strany ako obálka, predhovor, obsah, zoznamy ilustrácií a prílohy.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.