Citácie v diplomovej práci

V diplomových prácach sa najčastejšie stretávame s niekoľkými metódami citovania v texte:

  1. podľa prvého údaja a dátumu – najpoužívanejšia metóda (v zátvorke sa uvedie meno autora a rok vydania, pri doslovných citáciách aj číslo strany s citovaným textom),
  2. podľa číselných odkazov,
  3. podľa priebežných poznámok pod čiarou.

Samotný proces citovania musí spĺňať aspekt etiky citovania a techniky citovania. V diplomovej práci by sa mal použiť jeden druh citácie.

Použitá literatúra sa uvádza v závere diplomovej práce v bibliografických odkazoch.

Vzor citácie v diplomovej práci:

Diplomová práca - Citácie

Diplomová práca – Citácie

 

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca. Zálohujte si trvalý odkaz.