Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

Súčasťou diplomovej práce je aj zoznam použitej literatúry – čiže zoznam bibliografických zdrojov, z ktorých boli v práci čerpané teoretické poznatky v podobe parafráz či citácií. Zoznam použitej literatúry sa uvádza v abecednom poradí, pričom sa začína spravidla menom autora, ďalej nasleduje rok vzniku publikácie, názov publikácie, mesto vydania publikácie, vydavateľstvo, rok vydania, počet strán a ISBN. Inou možnosťou je uvádzanie zdrojov v poradí podľa výskytu v texte.

Pri záverečných prácach je možné okrem knižných publikácií používať aj články z odborných časopisov, relevantné internetové zdroje a iné. Diplomová práca by mala v zozname použitej literatúry obsahovať spravidla viac ako 50 informačných zdrojov z odboru a z príbuzných vedných odborov.

Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci – vzor

 

Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

Zoznam použitej literatúry v diplomovej práci

 

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.