KRITÉRIÁ HODNOTENIA BAKALÁRSKEJ PRÁCE

 

Hodnotenie bakalárskej práce pozostáva z dvoch pohľadov na našu prácu. Je to pohľad oponenta a konzultanta našej práce. Obaja v posudkoch hodnotia niekoľko kritérií, ktoré by mala každá bakalárska práca mať. Sú to základné náležitosti, na ktoré by mal byť každý študent upozornený pred, resp. počas písania bakalárskej práce, aby mohol byť v tomto smere obozretnejší.

Prvoradá je originalita práce, použiteľnosť pre prax, aktuálnosť danej témy, ale netreba zabúdať ani na správnu gramatiku, štylistiku, pravopis či formálnu a grafickú úpravu práce.

Posudky musia obsahovať:

  • tému bakalárskej práce,
  • meno autora bakalárskej práce,
  • meno školiteľa, resp. oponenta a
  • odbor, v rámci ktorého sa bakalárska práca píše.

Na niektorých posudkoch je napísané aj to, či práca je, alebo nie je plagiát na základe kontroly originality. Vo väčšine prípadov je však tento údaj uvedený na samostatnom dokumente, ktorý máme k dispozícii v našom školskom systéme na internete.

Hodnotenie bakalárskej práce

Bodovanie v jednotlivých kritériách má jemné odlišnosti. Vo všeobecnosti však platí, že hodnotenie bakalárskej práce je v jednotlivých kategóriách hodnotenia od 5 bodov, cez 10, 15, 30 až 45 bodov.

Najmenším počtom bodov sa hodnotí:

Hodnotenie formálneho spracovania bakalárskej práce

Niekde v strede, čo sa bodového hodnotenia bakalárskej práce týka, sa nachádza formálne spracovanie bakalárskej práce. Tam patrí:

Hodnotenie spracovania bakalárskej práce

Najvyššie sa hodnotí úroveň spracovania teoretickej a empirickej časti. Je to základ celej bakalárskej práce. Hodnotí sa najmä:

  • vyváženosť,
  • spracovanie nových údajov,
  • logická nadväznosť informácií.

V empirickej časti sa hodnotí metodológia, adekvátnosť zvolených výskumných metód a spracovanie získaných dát, napr. pomocou štatistického programu.

 

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.