Diplomová práca – Forma

Diplomová práca pozostáva z nasledujúcich častí:

  1. Úvodná časť – obal, titulný list, zadanie záverečnej práce, poďakovanie (nepovinné), abstrakt v štátnom jazyku, kľúčové slová, abstrakt v cudzom jazyku, kľúčové slová v cudzom jazyku, obsah, zoznam ilustrácií a tabuliek, zoznam skratiek a značiek, slovník, licenčná zmluva a úvod.
  2. Hlavná textová časťjadroteoretická a empirická časť, diskusia, závery a odporúčania pre prax, zoznam použitej literatúry.
  3. Záverečná časť – register práce, dodatkové materiály a prílohy.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.