Paneurópska vysoká škola

Paneurópska vysoká škola n.o., v skratke “PEVŠ”, je súkromnou vysokou školou so sídlom v Bratislave. Jej založenie sa datuje do roku 2003. Štátny súhlas na pôsobenie, pôvodne ako Bratislavská vysoká škola práva, získala Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 725/2004 14. júla 2004.

Od svojho začiatku mala ambíciu stať sa výnimočným centrom moderného vzdelávania a výskumu.

Jej zakladateľmi boli expremiér Slovenskej republiky JUDr. Ján Čarnogurský spolu s profesorom Vasilijem Lipitksym a podnikateľom Ing. Alexandrom Somovom.

V súčasnosti PEVŠ ponúka 3-stupňové štúdium v 20 akreditovaných programoch na piatich fakultách:

  • Fakulte práva,
  • Fakulte ekonómie a podnikania,
  • Fakulte masmédií,
  • Fakulte informatiky,
  • Fakulte psychológie.

 

Ako vôbec jediná súkromná vysoká škola na Slovensku má PEVŠ priznané práva doktorandského stupňa štúdia (PhD.), je oprávnená uskutočňovať rigorózne konanie, ako aj habilitačné konanie a vymenúvacie konanie profesorov.

Názov Paneurópska vysoká škola sa oficiálne používa od roku 2010, kedy sa škola začala stotožňovať s rovnomenným myšlienkovým smerom. Paneurópania stavajú na spoločných historických, kultúrnych a ideových hodnotách jednotlivých krajín Európy a vychádzajú zo starovekej gréckej demokracie, rímskeho práva a židovsko-kresťanskej identity Európy.

PEVŠ tieto hodnoty napĺňa tým, že v nej učia učitelia a študujú študenti z mnohých krajín západnej, strednej aj východnej Európy. Takisto, podľa svojich slov, v plnej miere využíva možnosti, ktoré jej ponúka európska integrácia a sama významnou mierou prispieva k jej rozvoju.

PEVŠ v súčasnosti spolupracuje s viac než 60 partnerskými univerzitami v krajinách EÚ a ďalšími 24 partnerskými inštitúciami mimo Európy. Študenti tak majú možnosť zapojiť sa do medzinárodného projektu ERASMUS+ i do množstva iných. Na pôde školy zase pôsobí Študentský klub PEVŠ, vlastné rádio vysielanie, takisto vydávanie školského časopisu a pre športových nadšencov aj hokejový tím Paneuropa Kings.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.