Napísaním bakalárskej práce to skončiť nemusí

Do písania bakalárskej práce investuješ značné množstvo času a energie, preto je logické, že ak ju „použiješ” len raz, bude ťa to mrzieť. Bakalárska práca však nemusí skončiť po obhajobách iba v zásuvke alebo v archíve.

Mnoho študentov a neskôr aj doktorandov si pri každej záverečnej práci vyberá nové témy. Ak sú od seba témy príliš vzdialené, stráca sa možnosť komplexného prepojenia prác. Čo to vlastne znamená?

Ako si vybrať komplexnú tému bakalárskej práce

To, že si študenti vyberajú stále nové témy, má svoje dôvody. V prvom rade to je náročnosť. Ak sa rozhodneš písať bakalársku prácu s presahom, teda takú na ktorú môžeš nadviazať aj v diplomovej práci, budeš mať viac starostí s písaním.

Mal by si myslieť na tieto zásady:

– téma nemôže byť krátkodobý trend, ktorý po 2 rokoch už nebude aktuálny ani využiteľný

– téma musí byť dostatočne široká a komplexná na to, aby si sa jej mohol venovať na desiatkach stránok

– téma nemôže byť banálna, pretože ti ju neschvália

Pred tým, ako sa rozhodneš využiť komplexnú tému, konzultuj tento nápad so školiteľom alebo školiteľkou. Posúdia, či je na takéto spracovanie téma vhodná a môžu ti poskytnúť iný pohľad na štruktúru.

Rozvíjaj svoje hypotézy počas celého štúdia

Na začiatku, pri výbere témy, za zamysli nad hypotézou, ktorá s témou súvisí a ktorú môžeš skúmať dlhodobo. To ti pomôže pristupovať k písaniu komplexne. Tým, že sa budeš zameriavať na konkrétnu oblasť a problematiku nie len semester, ale aj počas ďalšieho štúdia, staneš sa v nej skutočným odborníkom a budeš s ňou môcť pracovať omnoho jednoduchšie.

Čo ak si si nevybral vhodnú tému?

Možno máš pocit, že si si nevybral vhodnú tému na komplexné spracovanie bakalárskej práce. Nič nie je stratené. V diplomovej práci, ktorá aspoň okrajovo súvisí s témou tvojej bakalárky, môžeš využiť aspoň niektoré časti.

Robil si prieskum na dostatočnej vzorke respondentov a máš ho graficky spracovaný? Vytvor rovnaký prieskum a porovnaj jeho výsledky – zisti, čo sa v rozmedzí dvoch rokov zmenilo a výsledky môžeš graficky spracovať.

V prípade, že si v bakalárskej práci pracoval s hypotézou, napríklad s prognózami vývoja sociálnych sietí, po dvoch rokoch môžeš na hypotézu nadviazať a ilustrovať vývoj aktuálnym stavom. Samozrejme, tento postup v niektorých odboroch nebude možný, pretože vývoj v nich môže byť pomalší.

Presah témy a dizertačná práca

Ak plánuješ pokračovať aj na doktorandské štúdium, tvoja úloha môže byť trochu náročnejšia. Bakalárske a magisterské (prípadne inžinierske) štúdium nekladie na záverečné práce také nároky, ako doktorandské štúdium. V dizertačnej práci sa od teba očakáva omnoho vedeckejší prístup a uchopenie problematiky, ako napríklad v bakalárskej práci.

Poistiť sa môžeš už pri výbere témy bakalárky. Tak, ako sme písali vyššie, konzultuj tento nápad so školiteľom a skúste spoločne vybrať alebo navrhnúť tému, ktorá sa dá „rozvrstviť”: bakalárka v nej poslúži ako úvod do problematiky, diplomovka prehĺbi niektoré z hypotéz a nakoniec dizertačka poskytne komplexný prehľad a spojí nadobudnuté poznatky do funkčného celku.

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca. Zálohujte si trvalý odkaz.