Obsah (osnova) diplomovej práce

Obsah diplomovej práce pozostáva z názvov všetkých častí práce, a to vrátane číslovania kapitol, príloh a čísel strán. Patrí medzi povinné časti záverečných prác a slúži čitateľovi na orientáciu v jednotlivých častiach diplomovej práce.

Z formálneho hľadiska sa obsah diplomovej práce píše na novej strane, a zaradzuje sa pritom za abstrakt a predhovor. Pozostáva z nadpisov kapitol a podkapitol diplomovej práce s uvedením čísel strán, na ktorých sa jednotlivé časti nachádzajú, ako aj zoznam príloh. Odporúča sa pritom uvádzanie kapitol a podkapitol do tretej úrovne.

Vzor osnovy diplomovej práce :

Diplomová práca osnova

Diplomová práca osnova

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.