Na čo slúži osnova záverečnej práce

diplomova-praca-nezamestnanostPri spracovaní zvolenej problematiky záverečnej práce je vždy jednou z prvých úloh študenta vypracovať osnovu celkovej práce, ktorá sa tiež nazýva plán práce alebo koncepcia práce. Až po vytvorení celkovej osnovy práce nasleduje prvopis a nakoniec definitívna podoba záverečnej práce.

Správne zostavenie osnovy je kľúčom k úspechu celej práce, nakoľko od správneho zostavenia celkovej osnovy záverečnej práce plne závisí ďalší postup študenta. Zle zostavená osnova môže byť pre študenta veľkou prekážkou pri ďalšom spracovaní práce, pretože ho môže viesť nesprávnym smerom.

Pri zostavovaní osnovy je veľmi dôležité, aby študent už poznal aspoň v základných črtách problematiku svojej práce a túto mal osvojenú v hlavných kontúrach.

Najdôležitejšia časť osnovy

Dobre zostavená osnova záverečnej práce by sa mala v prvom rade zamerať na zvládnutie hlavných okruhov problémov záverečnej práce. Najdôležitejšou súčasťou pri tvorbe osnovy záverečnej práce je určenie primárneho cieľa a čiastkových cieľov danej práce, nakoľko osnova práce by mala systematicky obsahovať jednotlivé otázky, problémy témy a následne odpovede na ne v určitom systéme alebo štruktúre.

Osnova práce slúži autorovi ako akási logická niť pri písaní samotnej záverečnej práce, pri spracovávaní a triedení podkladového materiálu, pri argumentovaní a vysvetľovaní jednotlivých problémov témy.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.