Ako písať esej

Na mnohých vysokých a stredných školách sa rozmohol trend písania esejí. Je to pomerne nový slohový útvar, ktorý sa u nás udomácnil. Esej je na rozhraní umeleckého a odborného štýlu. Dobrá esej vyžaduje zrelosť, rozhľad, kreativitu a schopnosť otvoreného myslenia ako u autora, tak aj u čitateľa. Napísať dobrú esej nie je jednoduché.

Typy eseje:

Existuje niekoľko typov esejí, ale v tomto článku sa venujeme hlavne odbornej eseji. Vo všeobecnosti v eseji môžete využívať voľnejší a nie striktne odborný štýl. Pri odbornej eseji odporúčame držať sa seriózneho akademického vyjadrovania. Do istej miery je možné použiť iný štýl, ale netreba zabúdať na odbornosť vybranej témy. Pri eseji je dôležitá jasnosť, stručnosť a logické nadväzovanie textu, ale zároveň písať pútavo, precítene a zmysluplne. Určite nie je vhodné používať slangové, hovorové výrazy a vulgarizmy. Veľmi dôležité je dodržiavať správnu gramatiku a vyhnúť sa preklepom.

Esej môžete písať v prvej osobe tzv. „ja – forma“, alebo v v tretej osobe tzv. „on – forma“. Ak sa rozhodnete pre „ja-formu“ esej vyznie úprimnejšie, ale pri odbornej eseji sa skôr odporúča „on-forma“, ktorá dodá textu vedecký charakter.

Rozsah eseje je individuálny a závisí od rozoberanej témy a od predstáv zadávateľa eseje. Zvyčajne vyučujúci stanoví rozsah strán. Dôležité je neprekročiť hornú hranicu. Do rozsahu eseje sa započítava len hlavná textová časť, pokiaľ nie je určené inak. Pri formálnej stránke eseje treba vychádzať zo smernice danej vysokej školy a dodržať ju aj pri eseji, nielen pri záverečných prácach.

Jednotlivé časti eseje:

Každá esej je rozdelená na úvod, jadro, záver. Jednotlivé časti môžu mať svoj individuálny nadpis. Samozrejme treba dbať na rozsah eseje, pri krátkej eseji by veľa nadpisov pôsobilo rušivo. Naopak dlhšia esej si priam žiada rozdelenie do menších logických celkov. V úvode predstavíte tému eseje, niekoľkými vetami (ani veľa, ani málo). Postupujete od všeobecného k špecifickému. Na konci úvodu uvediete hlavnú ideu eseje a môžete prejsť na hlavnú časť – jadro. Je to najrozsiahlejšia časť práce, kde predstavíte svoje názory na danú problematiku. Vhodné je polemizovať s odbornými názormi, priniesť pohľady z viacerých strán a uhlov pohľadu. Nezabúdajte že, každý váš názor musí byť podložený relevantnými zdrojmi a citácie správne označené podľa citačnej normy vašej školy. V tejto časti eseje, môžeme použiť viacero stručných nadpisov, aby bol text prehľadný a ľahko čitateľný.

Záver eseje:

V závere eseje už len zosumarizujeme preberanú problematiku, prinesie konkrétne a definitívne zhrnutie témy. Už neprichádzate s novými myšlienkami.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.