Päť vecí, na ktoré pri písaní záverečnej práce určite nezabudnite

Bakalárska práca či diplomová práca. Každá záverečná práca dá poriadne zabrať. Je v zásade jedno, o aký druh sa jedná. Ak chcete uspieť, na nasledujúcich päť vecí by ste pri ich písaní rozhodne nemali zabúdať.

Výber zaujímavej témy

Základná zásada – vyberte si tému, ktorá je vám blízka a ktorá vás zaujíma. Nielenže sa v danej problematike budete lepšie orientovať, ale vás aj písanie takejto práce bude viac baviť. V konečnom dôsledku bude z vášho diela vyžarovať väčšia autenticita ako keby ste si vybrali tému, ktorá je vám cudzia.

Keď menej vie byť viac

Zamapätajte si, väčší rozsah práce automaticky neznamená, že sa v danej problematike lepšie orientujete a že vaša práca bude kvalitnejšia. Práve naopak. Príliš obšírny náhľad na tému môže byť viac na škodu ako na úžitok. Snažte sa byť vecný a trefný. Nahustiť podstatné fakty a argumenty do kratšieho obsahu. Vaša záverečná práca tak bude údernejšia.

Svoje myšlienky logicky zoraďte

Neskákať z myšlienky na myšlienku. To je ďalšia podstatná zásada, ktorej by ste sa mali držať. Vaša záverečná práca má mať ucelený koncept odrážajúci tok vašich myšlienok, logicky zoradených a vzájomne na seba nadväzujúcich. Nezabudnite na konkrétne príklady, prípadové štúdie, ktoré budú zvyšovať dôveryhodnosť vašej záverečnej práce.

Zodpovedajte si tri otázky: Ako? Prečo? Na čo?

Vyhnite sa tomu, aby ste vo svojej záverečnej práci používali tvrdenia, ktoré logickými argumentmi nepotvrdíte. Každé svoje tvrdenie musíte dôveryhodne obhájiť.

Hotovú prácu si prejdite minimálne ešte raz

Uistite sa, že vaša záverečná práca obsahuje všetky požadované náležitosti ako napríklad meno, triedu a podobne. Uistite sa, že sa v nej nenachádzajú žiadne gramatické či štylistické chyby. Uvedomte si, že dobre napísaná záverečná práca môže mať zásadný vplyv na vašu neskoršiu profesionálnu kariéru.

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.