Pojem rigorózna práca

Čo je rigorózna práca?

Rigorózna práca je práca obhajovaná pri záverečnej štátnej skúške pri takzvaných “malých doktorátoch“. Ide napr. o absolventov Doktor technológie, Doktor filozofie, Doktor práv, tiež sem patria lekárske akademické tituly ako Doktor medicíny, zubného lekárstva, veterinárnej medicíny a iné.

Vždy ide o časť ukončenia štúdia s akademickým titulom po absolvovaní celého štúdia. Do písania rigoróznej práce sa púšťajú absolventi pregraduálneho vysokoškolského štúdia v študijnom odbore, ktorý musela akreditačná komisia najprv schváliť. Rigorózna práca je teda prakticky medzistupeň medzi pregraduálnym a postgraduálnym stupňom vysokoškolského štúdia.

Potrebujete pomôcť s vypracovaním rigoróznej práce? Obráťte sa na náš tím odborníkov!

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.