Rigorózna práca – Marketingová komunikácia

Rigorózna práca vzor – Marketingová komunikácia

Firmy, ktoré majú záujem uspieť nielen doma, ale i na globálnom trhu, musia zabezpečiť, aby sa propagácia ich produktov dostala k zákazníkovi so všetkými aspektmi, ktoré je vzpotrebné zákazníkovi v rámci marketingu predstaviť. Preto je potrebné plánovať integrovanú marketingovú komunikáciu, to znamená využívať súbežne viac komunikačných kanálov. Dôležité je zladiť najmä produktovo orientované informácie na funkcionalitu a úžitkovú hodnotu produktov, naplnenie potrieb a očakávaní zákazníkov o pôvode ponúkaných produktov, o firemnej filozofii, poslaní spoločnosti, ktorá produkt vyrába alebo predáva, o jej vzťahu k zlepšeniu svojho externého prostredia a iné skutočnosti.

Čoraz častejšie kauzy v potravinárskom priemysle, najmä v obchodných reťazcoch, spojené s nekvalitou ponúkaných produktov, ktoré ohrozujú zdravie, spôsobujú averziu zákazníkov voči hypermarketom a uprednostňujú malých výrobcov s garanciou kvality, aj keď je cena ponúkaných produktov o niečo vyššia. Európska únia pripravuje zmeny v označovaní potravinárskych výrobkov. Okrem krajiny pôvodu bude musieť označenie obsahovať aj miesto výroby, čo je pre zákazníkov pozitívne, nakoľko budú vedieť, odkiaľ daný produkt pochádza. Napriek tomu, že z marketingového hľadiska by mohlo ísť o skvelú príležitosť pre firmy, aby sa od ostatných odlíšili a získali výhody oproti konkurencii, sú voči tomuto kroku vyjadrené nespokojnosti. Myslím si, že tu ide o neschopnosť niektorých predajcov garantovať kvalitu a teda o obavy s konfrontácie so zákazníkmi alebo neschopnosť využívať nástroje integrovanej marketingovej komunikácie.

rigorózna práca vzorrigorózna práca vzorrigorózna práca vzor
Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.