Obhajoba rigoróznej práce

Pri rigoróznej práci ide o hlboké znalosti autora nielen o danej téme, ale aj v celkovej orientácii v celom štúdiu. Tak, ako pri bakalárskych alebo diplomových prácach, sa aj rigorózne práce musia náležite obhájiť.

Obhajoba rigoróznej práce je časťou záverečnej skúšky. Očakáva sa, že v tomto prípade budú znalosti autora na vysokej úrovni. V neposlednom rade majú preukázať jeho rozsiahlu samostatnosť. Pri obhajobe sa skúma, či autor rigoróznej práce vyčerpal dostatok informácií k danej téme.

Obhajoba je rovnako ako pri obhajobe bakalárskej alebo diplomovej práce ústna. Táto práca sa rovnako ako ostatné záverečné práce v tlačenej aj elektronickej podobe.

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.