Postup pri písaní rigoróznej práce

Pokiaľ máte dobre obhájenú, a tým pádom dobre napísanú diplomovú prácu, je možné z nej vychádzať, alebo na ňu rovno naviazať aj prostredíctvom rigoróznej práce. Požiadavky pre napísanie rigoróznej práce sú veľmi podobné ako pri písaní diplomovej práce s tým rozdielom, že pri písaní diplomovej práce je na väčšine vysokých škôl minimálny rozsah 60 strán, a pri rigoróznych prácach ide častokrát až o dvojnásobok.

V rigoróznej práci sa preukážu kvality autora, nakoľko práca si vyžaduje vysokú úroveň. Každá univerzita má požiadavky na rigoróznu prácu v súlade so zákonom o vysokých školách, avšak tiež existujú aj vlastné rigorózne smernice, ktoré sa v niektorých oblastiach líšia.

Pri písaní rigoróznej práce sa na rozdiel od diplomovej práce počíta s použitím zahraničnej literatúry. Rigorózna práca sa rovnako ako diplomová, bakalárska alebo seminárna práca píše zväčša autorským plurálom, čoho sa treba držať pri písaní celej práce.

Tento obsah bol zaradený v Rigorózna práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.