Resumé v diplomovej práci

Resumé je skrátené zhrnutie stručne vyjadrujúce základné myšlienky a závery diplomovej práce. ide teda o obsah, výťah, resp. zhrnutie najdôležitejších záverov práce, ku ktorým autor pri svojom skúmaní dospel. Resumé v diplomovej práci by malo objasniť napríklad:

  • prečo si študent zvolil danú tému,
  • problematiku predkladanej práce,
  • hlavný cieľ výskumu a analýzy,
  • použité metódy,
  • stručný popis jednotlivých kapitol,
  • či sa potvrdila hypotéza,
  • či práca dosiahla stanovený cieľ,
  • čo najvýznamnejšie bolo v práci zistené,
  • prínos výskumu pre odbor,
  • ako sa dá práca ďalej využiť.

Ak je diplomová práca napísaná v cudzom jazyku, musí autor v diplomovej práci uviesť aj resumé v slovenskom jazyku v rozsahu spravidla 10 %.

Vzor a ukážka diplomovej práce :

Diplomová práca vzor - 1

Diplomová práca vzor – 1

Diplomová práca vzor - 2

Diplomová práca vzor – 2

Diplomová práca vzor - 3

Diplomová práca vzor – 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.