Seminárna práca – Titulná strana

Titulná strana (list) obsahuje väčšinou:

  • názov univerzity
  • názov fakulty
  • názov práce
  • meno a priezvisko autora (prípadne titul)
  • doplňujúce údaje, ako predmet, školiteľ a pod.
  • dátum, resp. rok napísania práce

Úprava titulnej strany (listu) býva často individuálna, ak však nie je školu určená, upravuje sa väčšinou nasledovne:

Názov univerzity a fakulty sa napíšu pod seba asi 3 cm od horného okraja centrované na stred. Názov práce sa napíše asi 10 cm od horného okraja a v samostatných riadkoch pod ním, so zarovnaním na ľavý okraj. Použije sa písmo takej veľkosti a typu, ako pre ostatný text, prípadne o 2 body väčšie, môže sa použiť Bold.

Vzor titulnej strany seminárnej práce:

Seminárna práca - Titulná strana

Seminárna práca – Titulná strana

 

 

Tento obsah bol zaradený v Seminárna práca a označkovaný ako , , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.