Interpretácia výsledkov prieskumu

V interpretácii výsledkov prieskumu autor prehľadne spracuje zistené informácie do tabuliek a grafov, pričom ich zároveň vyhodnotí aj v percentuálnom vyjadrení. Autor pri interpretácií výsledkov prieskumu používa kvantitatívne a kvalitatívne metódy vyhodnocovania zistených údajov. Na grafické vyhodnotenie si môže autor vybrať z rôznych typov grafov (stĺpcový, kruhový a pod.).

Tabuľky a grafy je potrebné označiť poradovým číslom aj názvom grafu a tabuľky. Okrem tabuľkového a grafického zobrazenia používa aj slovný opis zistených údajov a kvalitatívne ich hodnotí.

Vzor grafu v diplomovej práci:

Diplomová práca- Graf

Diplomová práca- Graf

Diplomová práca- Graf2

Diplomová práca- Graf2

Diplomová práca- Graf3

Diplomová práca- Graf3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.