Ako písať diplomovú prácu

Praktické rady, ako písať diplomovú prácu.

Postup pri písaní diplomovej práce

  1. Preštudujte si predpisy o náležitostiach diplomovej práce
  2. Vyberte si tému diplomovej práce

Výber témy diplomovej práce

Pri výbere témy diplomovej práce máte spravidla dve možností:

  1. Vyberte si zo zoznamu tém diplomových prác zverejňovaných pre príslušný akademický rok každým pracoviskom.

Ak vás zaujala niektorá z tém, ktoré vypísala vaša katedra alebo iné pracovisko, najskôr sa skontaktujte so školiteľom, ktorý vypísal vybratú tému. Zistite si bližšie informácie o obsahu témy, druhu diplomovej práce, metódach spracovania a časových, priestorových, technických a iných podmienkach. Je dôležité dozvedieť sa tiež, či je téma ešte voľná a či vás školiteľ akceptuje.

  1. Zvoľte si vlastnú tému.

Ak chcete spracovávať vlastnú tému, musíte si nájsť školiteľa, ktorý bude ochotný a schopný viesť vás pri príprave diplomovej práce

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.