Jazyková a štylistická stránka záverečnej práce

bakalarska pracaV záverečnej práci je najdôležitejšou zložkou riešený odborný problém. Nemali by ste však zabúdať, že práca je vaším verbálnym prejavom, preto je dôležité, aby bola napísaná na výbornej štylistickej a jazykovej úrovni. Ak dodržíte všetky obsahové a formálne náležitosti záverečnej práce, máte veľké šance na výborné hodnotenie.

Záverečná práca patrí k odbornému (náučnému) štýlu, ktorý sa vyznačuje vecnosťou, jednoznačnosťou, úspornosťou a presnosťou jazyka. Mali by ste sa vyhýbať slangu a hovorovému jazyku. S výnimkou citácii, prípadne pasáži, kde to skúmaný problém vyžaduje. Záverečné práce musia byť napísané v odbornom štýle a každý vedný odbor má svoje vyjadrovacie prostriedky, ktorá by ste mali v práci používať. Musíte si uvedomiť, že záverečná práca nie je určená širokej laickej verejnosti, ale odbornej verejnosti, ktorá zdanlivo cudzím slovám rozumie. Aj tu platí staré známe, všetko s mierou.

Odborné termíny

Odborné termíny používame tak, aby boli na danom miesto potrebné a funkčné. V záverečných práca sú často prítomné dlhé súvetia. Dávajte pozor, aby to neboli neobratné vetné konštrukcie a neprehľadné súvetia, lebo tie sťažujú porozumenie textu. Tak isto si dávajte pozor na nadväznosť myšlienok v jednotlivých odsekoch práce. Pretože mnohokrát sa stáva, že jednotlivé odseky medzi sebou logicky nesúvisia. Pozor si treba dávať aj na „klišeovité“ slová a frázy, ktoré nezvyšujú odbornosť text, majú skôr opačný účinok.

Gramatika záverečných prác

Záverečné práce na slovenských vysokých školách sú prevažne písané v slovenskom jazyku. Samozrejme sú výnimky, kedy sa práce píšu v inom jazyku. Preto je nezanedbateľnou stránkou každej záverečnej práce jazyk a správna gramatika. Samozrejme, že od študenta kvantovej fyziky, nemôžeme očakávať výbornú znalosť gramatiky. Veľa chýb, predovšetkým „hrúbky“ nepôsobia v práci profesionálne v žiadnom vednom odbore. Preto je odporúčané pred odovzdaním dať prácu skontrolovať niekomu, kto sa v gramatike vyzná. Pripraviť si čokoládu a osloviť niektorú kamarátku, bývalú slovenčinárku alebo šikovnejšiu spolužiačku. Prípadne siahnuť hlbšie do vrecka a nechať si prácu skontrolovať u profesionálov.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.