Jazyková a štylistická stránka záverečnej práce

V záverečnej práci je najdôležitejšou zložkou riešený odborný problém. Nemali by ste však zabúdať, že práca je vaším verbálnym prejavom, preto je dôležité, aby bola napísaná na výbornej štylistickej a jazykovej úrovni. Ak dodržíte všetky obsahové a formálne náležitosti záverečnej práce, máte veľké šance na výborné hodnotenie.

Záverečná práca patrí k odbornému (náučnému) štýlu, ktorý sa vyznačuje vecnosťou, jednoznačnosťou, úspornosťou a presnosťou jazyka. Mali by ste sa vyhýbať slangu a hovorovému jazyku. S výnimkou citácii, prípadne pasáži, kde to skúmaný problém vyžaduje. Záverečné práce musia byť napísané v odbornom štýle a každý vedný odbor má svoje vyjadrovacie prostriedky, ktorá by ste mali v práci používať. Musíte si uvedomiť, že záverečná práca nie je určená širokej laickej verejnosti, ale odbornej verejnosti, ktorá zdanlivo cudzím slovám rozumie. Aj tu platí staré známe, všetko s mierou.

Odborné termíny

Odborné termíny používame tak, aby boli na danom miesto potrebné a funkčné. V záverečných práca sú často prítomné dlhé súvetia. Dávajte pozor, aby to neboli neobratné vetné konštrukcie a neprehľadné súvetia, lebo tie sťažujú porozumenie textu. Tak isto si dávajte pozor na nadväznosť myšlienok v jednotlivých odsekoch práce. Pretože mnohokrát sa stáva, že jednotlivé odseky medzi sebou logicky nesúvisia. Pozor si treba dávať aj na „klišeovité“ slová a frázy, ktoré nezvyšujú odbornosť text, majú skôr opačný účinok.

Gramatika záverečných prác

Záverečné práce na slovenských vysokých školách sú prevažne písané v slovenskom jazyku. Samozrejme sú výnimky, kedy sa práce píšu v inom jazyku. Preto je nezanedbateľnou stránkou každej záverečnej práce jazyk a správna gramatika. Samozrejme, že od študenta kvantovej fyziky, nemôžeme očakávať výbornú znalosť gramatiky. Veľa chýb, predovšetkým „hrúbky“ nepôsobia v práci profesionálne v žiadnom vednom odbore. Preto je odporúčané pred odovzdaním dať prácu skontrolovať niekomu, kto sa v gramatike vyzná. Pripraviť si čokoládu a osloviť niektorú kamarátku, bývalú slovenčinárku alebo šikovnejšiu spolužiačku. Prípadne siahnuť hlbšie do vrecka a nechať si prácu skontrolovať u profesionálov.

Tento obsah bol zaradený v Záverečná práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.