Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA

Bakalárska práca : TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA S ĽUĎMI BEZ DOMOVA

Po novembri 1989, v dôsledku spoločensko–ekonomického vývoja sa u nás prudko zvýšil počet ľudí, ktorí sa dostali do nepriaznivej životnej situácie, ktorú nedokážu často krát vlastnými silami riešiť.

Ľudia bez domova – bezdomovci ako ich laicky nazývame sú spoločenskou bolesťou, s ktorou sa väčšina civilizovaného sveta bez výnimky stretáva už veľmi dlho, ale až po roku 1989 sa stáva tento fenomén bezdomovectva v našej spoločnosti viditeľnejším. S bezdomovcami sa stretávame denno–denne skoro v každom meste, na vlakovej stanici, pod mostmi a hlavne v parkoch pod vplyvom alkoholu. Často sú to ľudia, ktorí zanevreli na svet a začali žiť svojim vlastným spôsobom života. Cesta späť do normálneho života je pre nich mnohokrát veľmi komplikovaná. Pritom si málokto z nás uvedomí, že pod zašpineným oblečením sa skrýva ľudský osud nad ktorým sa väčšinou rozcitlivieme iba počas Vianoc.

Každý z nás má nejaký príbeh, svoj ciel a svoje potreby. Rovnako ako aj ľudia bez strechy nad hlavou ktorí žijú na uliciach. Oni sú tiež ľudia ako mi ostatní s tým rozdielom, že čo oni potrebujú, základné potreby, tak mi tie potreby považujeme za úplnú samozrejmosť. My však počítame s tým, že každá ľudská potreba sa dá kúpiť za peniaze, a že si človek, ktorý peniaze má alebo dostane, za ne naplní práve tú aktuálnu potrebu, napríklad keď má hlad, tak si kúpi jedlo. U osôb bez domova, ale toto často býva inak a za získané peniaze si idú veľakrát radšej kúpiť alkohol alebo cigarety, pretože na pocit hladu sú zvyknutí. Pomôcť týmto ľuďom môžu len organizácie, ktoré sa zameriavajú na sociálnu prácu s osobami bez prístrešia alebo domova. Tam sa im budú venovať odborníci, ktorí s nimi budú riešiť ich konkrétny prípad a potreby. Vo všeobecnej rovine potom každý človek žijúci „na ulici“ potrebuje najprv získať osobné doklady, následne prácu a možnosť bývania.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-bezdomovcibakalarska-praca-bezdomovci2bakalarska-praca-bezdomovci3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.