Čestné vyhlásenie

diplomlka na stiahnutieJednou zo základných požiadaviek na vypracovanie akejkoľvek záverečnej práce je, aby ju študent vypracoval samostatne a s použitím len uvedenej literatúry. Táto povinnosť vyplýva študentovi dokonca zo zákona.

Preto aj niektoré vysoké školy a univerzity vyžadujú, aby študent čestne vyhlásil, že on sám je autorom prekladanej práce. Spravidla však čestné vyhlásenie nemusí byť povinnou náležitosťou bakalárskej alebo diplomovej práce.

 

V zásade sa vždy riaďte pokynmi a odporúčaniami svojej katedry alebo fakulty o odporúčanej štruktúre práce. V metodických príručkách býva väčšinou uvedené, na ktorej strane a v akom znení má byť čestné vyhlásenie uvedené. Spravidla sa však čestné vyhlásenie v záverečnej práci nečísluje, ani sa nezapočítava do počtu strán práce.

Čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie?

Ktorý pojem je správne? Čestné prehlásenie alebo čestné vyhlásenie? Aj napriek tomu, že pojem čestné prehlásenie je u nás celkom udomácnený, v záverečných prácach by ste určite mali používať pojem čestné vyhlásenie.

Ide totiž o to, že význam „(úradne) oznámiť, deklarovať“ sa v slovenčine vyjadruje slovesom slovesom vyhlásiť. Vyjadrenie o určitej skutočnosti sa nazýva vyhlásenie, teda aj čestné vyhlásenie. [1]

Vzor čestného vyhlásenia

Pozrite si, ako by mal vyzerať vzor čestného vyhlásenia pre vašu záverečnú prácu:

Uvedené vzory sú opäť len naším odporúčaním, pri jeho formulácii sa určite riaďte pokynmi vo vašej metodickej príručke.

Zdroje:

[1] http://www.juls.savba.sk/

Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.