Akým spôsobom možno systém UKF AIS využívať

UKF AIS

Akademický informačný systém UKF (ďalej len UKF AIS) je výbornou pomôckou najmä pre študentov fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nakoľko uľahčuje poskytovanie veľkého množstva informácii o vysokej škole či konkrétnej fakulte a možnosť elektronických služieb, a to najmä:

 • pridať predmety do zápisného listu,
 • vytlačiť výkaz o štúdiu,
 • prihlásiť sa na rozvrh,
 • pozrieť a vytlačiť svoj rozvrh,
 • možnosť prihlásiť sa na skúšku,
 • pozrieť aké má študent konečné hodnotenie zo skúšky,
 • pozrieť priebežné hodnotenie predmetov,
 • prihlásiť sa na záverečnú prácu,
 • vložiť záverečnú prácu do systému,
 • pozrieť a vytlačiť posudok oponenta alebo školiteľa,
 • prihlásiť sa na štátnu skúšku,
 • vytvoriť zápisný list na ďalší akademický rok,
 • vykonať elektronický zápis do nasledujúceho ročníka,
 • pozrieť školné a tlač príkazu na úhradu,
 • skontrolovať si priebeh svojho celého štúdia,
 • pozrieť vážený študijný priemer a hodnotenie predmetov,
 • pozrieť si údaje o študentovi ako sú osobné údaje, adresy, karty, účty, štúdium, prihlášky,
 • prečítať si správy v AIS,
 • vyplniť dotazník hodnotenia vzdelávania učiteľov,
 • používať elektronickú nástenku, ktorá slúži na komunikáciu medzi študentom a učiteľom,
 • prihlásiť s na slávnosť štúdia a ďalšie.
Tento obsah bol zaradený v Aktuality a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.