Archív značiek: AIS

Ako postupovať v prípade problémov v systéme UKF AIS

Pri používaní Akademického informačného systému UKF (ďalej UKF AIS) môže používateľ naraziť na viacero problémov, ktoré mu môžu brániť v efektívnom a plnohodnotnom používaní systému. Tieto problémy môžu byť najčastejšie nasledovného charakteru:

Publikované v Uncategorized | Označkované , , |

Akým spôsobom možno systém UKF AIS využívať

Akademický informačný systém UKF (ďalej len UKF AIS) je výbornou pomôckou najmä pre študentov fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, nakoľko uľahčuje poskytovanie veľkého množstva informácii o vysokej škole či konkrétnej fakulte a možnosť elektronických služieb, a to najmä:

Publikované v Aktuality | Označkované , |

Systém UKF AIS

Akademický informačný systém (skrátene AIS) je komplexný informačný systém určený predovšetkým na riadenie všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia a podporu riadenia vedy a výskumu vysokých škôl na Slovensku. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (ďalej UKF Nitra) používa akademický informačný systém, … Pokračovať v čítaní

Publikované v Záverečná práca | Označkované , , |