Ako postupovať v prípade problémov v systéme UKF AIS

UKF AIS

Pri používaní Akademického informačného systému UKF (ďalej UKF AIS) môže používateľ naraziť na viacero problémov, ktoré mu môžu brániť v efektívnom a plnohodnotnom používaní systému. Tieto problémy môžu byť najčastejšie nasledovného charakteru:

  • technické (napr. problém so sieťovým pripojením),
  • softvérové mimo AIS (napr. blokovanie otvárania okien),
  • problém priamo v AIS (napr. zlá parametrizácia systému na úrovni vysokej školy alebo zlé nastavenie prístupových práv používateľa)

Aby mohol používateľ UKF AIS tento systém efektívne udržiavať, je potrebné, aby sa v prípade problémov držal nasledovného postupu:

  1. Zdokumentovať, kde (každý formulár má svoje jednoznačné číslo) a pri akej činnosti nastala chyba.
  2. Nahlásiť problém Lokálnemu správcovi AIS na danej organizačnej jednotke univerzity, ktorý sa pokúsi problém vyriešiť.
  3. Ak lokálny správca AIS nedokáže problém vyriešiť odstúpi ho Centrálnemu správcovi AIS na vysokej škole.
  4. Ak centrálny správca nedokáže problém vyriešiť zaeviduje ho do pripomienkovacieho systému AIS. V prípade vážnej chyby má správca k dispozícii aj iné komunikačné kanály.
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized a označkovaný ako , , . Zálohujte si trvalý odkaz.