Grafy v bakalárskej práci

V interpretácii výsledkov prieskumu v bakalárskej práci autor prehľadne spracuje zistené informácie do tabuliek a grafov, pričom ich zároveň vyjadrí aj percentuálne. Autor pri interpretácií výsledkov prieskumu používa kvantitatívne a kvalitatívne metódy vyhodnocovania zistených údajov. Na grafické vyhodnotenie si môže autor vybrať z rôznych typov grafov:

  • stĺpcový,
  • čiarový,
  • koláčový,
  • plošný a p.

Grafy aj tabuľky je potrebné označiť poradovým číslom aj názvom grafu alebo tabuľky. Okrem tabuľkového a grafického zobrazenia používa aj slovný opis zistených údajov a kvalitatívne ich hodnotí.

Zoznam ilustrácií, grafov či tabuliek sa vkladá za obsah bakalárskej práce.

Vzor grafov v bakalárskej práci:

Bakalárska práca - Grafy

Bakalárska práca – Grafy

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.