Tabuľky a grafy v diplomovej práci

V interpretácii výsledkov prieskumu z diplomovej práce autor prehľadne vyhodnotí a spracuje zistené informácie do tabuliek a grafov, pričom ich zároveň vyjadrí aj percentuálne. Autor pri interpretácií výsledkov prieskumu používa kvantitatívne a kvalitatívne metódy vyhodnocovania zistených údajov. Na grafické vyhodnotenie si môže autor vybrať z rôznych typov grafov:

  • stĺpcový,
  • čiarový,
  • koláčový,
  • plošný,
  • a p.

Tabuľky a grafy je potrebné označiť poradovým číslom a názvom. Okrem tabuľkového a grafického zobrazenia používa aj slovný opis zistených údajov a kvalitatívne ich hodnotí.

Zoznam ilustrácií, grafov či tabuliek sa vkladá za obsah diplomovej práce.

Vzor grafu v diplomovej práci:

Diplomová práca- Graf

Diplomová práca- Graf

Diplomová práca- Graf2

Diplomová práca- Graf2

Diplomová práca- Graf3

Diplomová práca- Graf3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.