Diskusia v bakalárskej práci

V diskusii by mal autor odpovedať a reagovať na úlohy a vytýčené ciele, ktoré boli uvedené v úvode bakalárskej práce. Autor rozoberá zistené poznatky a informácie, analyzuje ich a porovnáva s poznatkami od iných autorov a ich predchádzajúcich prieskumov.

V diskusii sa tiež uvádzajú konkrétne odporúčania pre prax, ktoré vyplynuli zo zistených poznatkov. Ide o vlastný prínos autora k danej problematike a o vyjadrenie jeho postoja k vybranej téme.

Výsledky práce a diskusia tvoria spravidla 30 až 40 % bakalárskej práce.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.