Diplomovky – Manažérske rozhodovanie

S rozhodovaním sa v každodennom živote stretávame prakticky neustále. Každú chvíľu sme postavení pred viacero alternatív, z ktorých si musíme vybrať jedinú a následne zodpovedať za dôsledky takéhoto konania.


V manažérskej praxi zohráva proces rozhodovania kľúčovú úlohu. Od rozhodnutí manažérov zodpovedných za jednotlivé úseky, resp. činnosti podniku priamo závisí nielen hospodársky výsledok tohto podniku, ale zároveň jeho výkonnosť, úspech na trhu, konkurencieschopnosť a pokiaľ by sme zašli o čosi ďalej, tak aj samotná existencia tohto podniku. Rozhodovanie manažérov je teda komplexný proces pozostávajúci z viacerých na seba nadväzujúcich krokov, ktorých výstupom je konanie ovplyvňujúce nielen prosperitu podniku, ale tým aj životy mnohých iných ľudí. Nemožno teda pochybovať, že ide o strategickú činnosť, ktorej dôležitosť podčiarkuje samotný fakt, že manažérske rozhodovanie sa v súčasnosti považuje za samostatnú vednú disciplínu.

Diplomovky vzor

Diplomovky Manažérske rozhodovanie

Diplomovky Manažérske rozhodovanie

Diplomovky Manažérske rozhodovanie 2

Diplomovky Manažérske rozhodovanie 2

Diplomovky Manažérske rozhodovanie 3

Diplomovky Manažérske rozhodovanie 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.