Jadro bakalárskej práce

Medzi najdôležitejšie časti bakalárskej práce patria úvod, jadro a záver. Jadro tvorí hlavnú časť bakalárskej práce a člení sa na:

Jadro bakalárskej práce obsahuje súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí. V bakalárskej práci sa spravidla vyžaduje od študenta 30 % vlastnej tvorivej práce a 70 % práce by mala tvoriť práca s odbornou literatúrou.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.