Empirická časť bakalárskej práce

Empirická časť bakalárskej práce by sa mala začínať projektom prieskumu, v ktorom autor uvedie hlavný cieľ a čiastkové ciele prieskumu.

Projekt prieskumu by mal ďalej obsahovať:

  • predmet prieskumu,
  • úlohy prieskumu,
  • hypotézy prieskumu,
  • charakteristiku vzorky prieskumu,
  • organizačné zabezpečenie prieskumu,
  • metódy použité pri prieskume,
  • etapy prieskumu a p.

Výsledky zistené prieskumom je potrebné tiež správne interpretovať, pričom autor používa kvantitatívne a kvalitatívne metódy vyhodnocovania zistených údajov.

Vzor a ukážka bakalárskej práce

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 1

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 2

Bakalárska práca vzor 3

Bakalárska práca vzor 3

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.