Bakalárska práca : OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

Bakalárska práca : OSOBNOSŤ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA

V osobnosti Ľudovíta Štúra máme možnosť vidieť stret mnohých záujmov, ktoré sú v práci novinára viac ako potrebné. Vo svojich článkoch sa zaoberal verejnými otázkami, predovšetkým otázkami vlastenectva. V novinárskej činnosti sa stretávame s politickým zanietením, znalosťami z mnohých oblastí a vynikajúcim literárnym štýlom. „Jeho dielo dokumentuje, že nemožno od seba oddeliť pojem politika a novinára, že miera účinnosti novinových článkov je závislá od zanietenosti, ktorú vkladáme do článku…“[1] takýmto spôsobom vyjadril svoj obdiv Marko na adresu Štúra ako komplexného zapáleného novinára.[2]

Na osobnosť Ľ. Štúra existujú v našich dejinách rôzne názory. Niektoré sú negatívne, iné vyjadrujú pochvaly za jeho prínos a sú aj také, ktoré sa prezentujú neutrálnym názorom. Pravdou je, že sa prejavoval sa ako mimoriadne činný, neustále sa vzdelávajúci človek. Pri detailnejšom pohľade na sa prikláňame skôr k pozitívnym názorom. V práci sa sústreďujeme na jeho novinársku činnosť a v nej sa nedá poprieť jeho zanietenosť, nadšenie pre prácu, ktoré v súčasnosti mnohokrát absentuje. Z tohto dôvodu považujeme za vhodné, priblížiť si ho ako človeka, ktorý prejavil svoj talent vo viacerých oblastiach dobovej spoločnosti.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-ludovit-sturbakalarska-praca-ludovit-stur2bakalarska-praca-ludovit-stur3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.