Diplomová práca – Abstrakt

Čo je abstrakt?

Abstrakt je krátka výstižná charakteristika obsahu dokumentu. Pripravuje ho spravidla sám autor, aby mohol čitateľa v skratke informovať o obsahu práce. Abstrakt sa zverejňuje následne v databázových systémoch, a to v pôvodnej forme alebo s malými úpravami.

Abstrakt sa povinne uvádza v slovenskom jazyku, ale odporúčaná je aj verzia v niektorom zo svetových jazykov.

Čo obsahuje abstrakt?

Abstrakt spravidla obsahuje:

  • meno autora,
  • názov diplomovej práce,
  • druh záverečnej práce,
  • názov vysokej školy, kde autor študuje,
  • fakultu vysokej školy,
  • katedru vysokej školy,
  • meno školiteľa,
  • stupeň odbornej kvalifikácie,
  • rok odovzdania diplomovej práce,
  • počet strán.

V abstrakte sa tiež uvádzajú kľúčové slová, ktorými autor zhrnie oblasť, na ktorú je diplomová práca zameraná.

Vzor abstrakt v diplomovej práci :

Diplomová práca - Abstrakt

Diplomová práca – Abstrakt

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , , , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.