Bakalárska práca : Stredovek

Bakalárska práca : Stredovek

Tému bakalárskej práce som si vybrala z dôvodu, že je veľmi zaujímavá a existuje veľa kvalitnej literatúry, ktorá sa tejto téme venuje a môžem z nej čerpať a tak rozšíriť obzor svojho poznania.

V dnešných časoch môžeme poznať tvar stredovekého sveta a to najmä Európy prostredníctvom katedrál, mešít, mozaiky, minaretov, ktoré určujú trasy turistov a sú odkazom politickej geografie starej tisíc rokov. Od začiatku 8. Storočia západné a južné brehy Stredozemného mora patrili Islamskej ríši. Byzancia a islam v 7. Storočí dobyli jeho východné brehy, zatiaľ čo jeho západné pobrežie si rozdelili Byzancia a Západ. V 10. Storočí svet islamu už nebol jednotnou ríšou, ale sériou kalifátov. Jeho rozdrobenie však netreba zveličovať, nakoľko nejedna časť bola väčšia než ríša Karola Veľkého.

V 9. – 13. Storočí ruské kniežatá z dynastie „Rusov“ vládli veľkej ríši zaberajúcej väčšinu dnešného európskeho Ruska. Medzi Ruskom a Nemeckom sídlili baltské národy, ešte vždy pohanské a značne nezávislé od nemeckého alebo kresťanského vplyvu. V 10. Storočí vrcholila škandinávska moc a v 11. Storočí vládol istý čas Viking Knut v Dánsku, Anglicku, Nórsku a časti Švédska.

Tvar západnej Európy vymedzoval islam, Byzancia, Rusko a Škandinávia. V 9. Storočí sa ríša Karola Veľkého rozdelila na tri časti a to západná časť zodpovedala zhruba Francúzsku, východná približne Nemecku a stredná časť je približne Lotrinsko, Provensálsko, Burgundsko a veľká časť Talianska. V roku 1000 to bolo zoskupenie kráľovstiev a kniežatstiev a tie na juhu boli často vystavené anarchii alebo pokusom a násilné obsadenie. Tie na severe boli zvyčajne súčasťou Nemecka. V roku 1100 mali Normani v rukách okrajové časti kresťanského sveta a to Anglicko, Sicíliu, južnú časť Apeninského polostrova a časti Španielska a Byzancie.

Bakalárska práca vzor :

bakalarska-praca-stredovekbakalarska-praca-stredovek2bakalarska-praca-stredovek3
Tento obsah bol zaradený v Uncategorized. Zálohujte si trvalý odkaz.