Bakalárska práca – Záver

V závere bakalárskej práce je potrebné zhrnúť dosiahnuté poznatky a výsledky, ku ktorým autor dospel. V závere sa tiež uvádza, či hlavný cieľ, ale aj čiastkové ciele, ktoré boli vytýčené v úvode bakalárskej práce, boli alebo neboli splnené a do akej miery. Záver bakalárskej práce spravidla pozostáva z dvoch normostrán, píše sa neosobnou formou a vždy v minulom čase. Záver ako názov kapitoly sa rovnako ako úvod nečísluje.

Vzor záveru v bakalárskej práci

Bakalárska práca - Záver

Bakalárska práca – Záver

Tento obsah bol zaradený v Bakalárska práca a označkovaný ako , , , . Zálohujte si trvalý odkaz.