Diplomová práca a kvalitatívny výskum

Niektoré diplomové práce sa zaoberajú problematikou, ktorú nie je možné kvantitatívne vyhodnotiť a kedy sa zisťuje, do akej miery, či rozsahu je pre respondentov daný jav, skutočnosť či požiadavka prijateľná, resp. únosná.

V prípade kvalitatívneho výskumu je už samotné riešenie diplomovej práce odlišné, a to najmä v tvorbe výskumných otázok. Tieto sa stanovujú tak, aby sa dospelo k takým záverom, ktoré kvantitatívne určia postoje a stanoviská respondentov. Vyhodnocovanie takejto práce je v tomto prípade úplne iného charakteru. Autor práce sa zoznamuje so širokým spektrom názorov a poznatkov, a tak si môže objasniť mnohé odpovede na otázky, ktoré priamo vo výskumnom dotazníku neboli položené.

O koľko je však táto práca zaujímavejšia, o to je aj zodpovednejšia, pretože dochádza ku škálovaniu odpovedí, ktoré musí autor diplomovej práce dostatočne jasne ohraničiť a následne toto ohraničenie aj obhájiť.

Obhajoba, ako aj tvorba takejto diplomovej práce je veľmi zaujímavá, prínosná a v niektorých prípadoch je kvalitatívny výskum jedinou možnou cestou zistenia dát a údajov, napríklad pri výskume verejnej mienky. Každopádne správne obhájená diplomová práca tohto typu je neoceniteľným prínosom.

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako . Zálohujte si trvalý odkaz.