Diplomovky – Nezamestnanosť

Nezamestnanosť neovplyvňuje iba fyzické zdravie človeka, ale pôsobí tiež na psychickú pohodu a zdravie. S nárastom nezamestnanosti rastie aj miera psychických chorôb a celkového pokoja v rodine. Zamestnanie poskytuje nielen prostriedky na zabezpečenie existencie, ale i status a spoločenské zaradenie. Z tohto dôvodu je vnímaná strata zamestnania, či jej dlhodobá absencia ako traumatizujúca či deprimujúca životná skúsenosť. Aj keď nezamestnanosť znamená pre každého človeka inú životnú skúsenosť, absencia platenej práce prináša podobné individuálne dôsledky pre každého nezamestnaného, ako aj pre jeho rodinu.


Naša bezprostredná reakcia na stratu zamestnania je o to väčšia, o čo silnejšia je motivácia k práci. Tá môže byť rôzna a môže mať individuálne relatívne dôvody: finančné zabezpečenie, vyplnenie času, aktivita, sebarealizácia, spoločenský kontakt, samostatnosť. Pod vplyvom nezamestnanosti sa ale naša motivácia značne mení, pretože viaceré potreby a túžby si nedokážeme zabezpečiť v zvyčajnej miere, alebo zvyčajným spôsobom.

Diplomovky vzor

Diplmovky Nezamestnanosť

Diplmovky Nezamestnanosť

Diplmovky Nezamestnanosť 2

Diplmovky Nezamestnanosť 2

Diplmovky Nezamestnanosť 3

Diplmovky Nezamestnanosť 3

Tento obsah bol zaradený v Diplomová práca a označkovaný ako , . Zálohujte si trvalý odkaz.